Czernin AGRO s.r.o. - Jatky Činěves

živočišná a rostlinná výroba - jatky - prodejny masa a uzeninŽivočišná výroba

Specializujeme se na chov hovězího dobytka plemene Český strakatý skot. Český strakatý skot je tradiční české kombinované plemeno. V současnosti chováme 130 býků a 40 jalovic na středisku v Činěvsi. U býků dosahujeme průměrnou jateční hmotnost 780 kg. Všechen hovězí dobytek porážíme na vlastních Jatkách.
Rostlinná výroba

Společnost Czernin AGRO s.r.o. hospodaří celkem na 255ha z toho na 250ha orné půdy a 5ha trvalých travních porostů v katastrech Dymokury, Činěves, Úmyslovice, Velenice a Nové Zámky. Zabýváme se pěstováním potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, řepky ozimé a silážní kukuřice. Zakládání, ošetření, hnojení a sklizeň porostu provádíme technikou John Deere. Sklizené komodity odvážíme na čističku do Dymokur a po vyčištění zboží putuje do sladovny v Nymburce a skladů v Heidenau.

Jatky Činěves

Jsme malá Jatka s vlastní ruční výrobou. Porážíme a zpracováváme hovězí dobytek z našeho chovu a vepřové od českých dodavatelů. Týdně porážíme 30 ks prasat a 2 ks býků. Výrobky plníme ručně do přírodních střev a udíme na bukové štěpce. Maso a uzeniny rozvážíme do našich prodejen v Činěvsi, Rožďalovicích, Kopidlně a Libáni, také dodáváme do základních i mateřských škol v okolí a do restaurací v Poděbradech.